1.8.08

Esmane juhiluba

Esmane juhiluba kehtib 2 aastat. Juhiloa väljastab ja vahetab majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt määratud asutusena Eesti Riiklik Autoregistrikeskus.
Juhiluba antakse välja 10 tööpäeva jooksul vastava eksami sooritamisele või juhiloa vahetamise taotluse esitamisele järgnevast päevast arvates.

Juhi eksamineerimise eesmärk on selgitada välja isiku teadmiste, oskuste ja käitumise vastavus juhi kvalifikatsiooninõuetele. Juhi eksamineerimist korraldab ja eksamitulemusi hindab Eesti Riiklik Autoregistrikeskus (ARK).
Sõidueksamile lubatakse juhtimisõiguse taotleja pärast liiklusteooriaeksami edukat sooritamist (va juhul, kui teooriaeksami ei ole nõutav).
Sõidueksamit viib läbi ARK eksamineerija, kes annab isikule juhtimisõiguse, pärast edukalt sooritatud sõidueksamit.

Hoahahahaaa, daamid ja härrad, ma sooritasin täna riikliku sõidueksami.

No comments: